Biografie - Kolektivní výstavy (výběr od roku 1990)

 • 1990: Brněnský okruh, Galerie mladých, Praha; Brněnský okruh, Orlická galerie, repríza, Rychnov nad Kněžnou, Poriginal Galleria, Pori (Finsko)
 • 1991: Prešovský sochařský salón, Prešov (Slovensko)
  Mezi křikem a meditací, Dům umění města Brna, Brno; Technika jako důvod a mýtus, Dům umění, Znojmo; Mladí moravští výtvarníci, Dům české kultury, Bratislava, DČK Budapešť (Maďarsko)
 • 1992: Tvary tónů, Galerie J. Matičky, Litomyšl; Možnosti drobné plastiky, Dům umění, Brno; Tvary tónů, Mánes, repríza, Praha
 • 1993: Zvětšování, Malovaný dům, Třebíč; Zvětšování, Dům umění města Brna, repríza, Brno; Šedá cihla, Galerie, Klatovy; Mezinárodní sochařské sympózium, výstava účastníků, Hořice; Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov, Botanická zahrada, Praha; Příběhy bez konce, Moravská galerie, Brno; Příběhy bez konce, Národní galerie, Palác Kinských, repríza, Praha
 • 1994: Přírůstky 2, Galerie Sýpka
 • 1995: Opravdové obrazy, Galerie Sýpka, Vlkov; Opravdové obrazy, Dům techniky, repríza, Brno
 • 1996: Opakované příběhy, Moravská galerie, Brno; Ticho pro 12 hlasů, Moravská galerie, Brno; Ticho pro 12 hlasů, Dům u Zvonu, GHMP, Praha, Druhá modrá II., Brno; Opakované příběhy, Národní galerie, Šternberský palác, (repríza) Praha; Opakované příběhy, Galerie Slováckého muzea, (repríza), Uherské Hradiště; Nový zlínský salón I., Zlín; Opravdové obrazy, JNJ Galerie, repríza, Praha
 • 1997: Druhá modrá III, Brno; Pardubické valy 1997, Východočeská galerie, Pardubice; Tradition in the New, Kunsthale, Szombathely (Maďarsko); Přírůstky 2, Galerie Sýpka, Vlkov; Opakované příběhy, Galerie hl. mesta Bratislavy, Mirbachův palác, Bratislava (Slovensko)
 • 1998: Nad poměry, nádvoří Pražákova paláce MG, (s D. Černým, J. Rónou a D. Štěpánovou.), Brno
 • 1999: II. Nový zlínský salon, Zlín, Tetraedon, České centrum, (s V. Kokoliou, P. Kvíčalou a P. Veselým), Berlín (Německo)
 • 2000: Sádra krásy, kostel Povýšení sv. Kříže, Olomouc; Melancholie, Moravská galerie, Brno
 • 2001: Setkání aneb Sádra krásy, Galerie antického umění, Hostinné; Sochařské kresby, Cash Reform, Praha
 • 2003: Socha a objekt VIII, prezidentská zahrada, Galeria Michalský dvor, Bratislava (Slovensko)
 • 2004: V rytmu letu bělásků, Galeria Z, Bratislava (Slovensko); Zpřítomnění III., Porta Coeli, Dolní Kounice
 • 2006: 15 let TT Klubu, MMB, Špilberk, Brno
 • 2007: Der TT Klub Brünn im Künstlerforum Bonn, Künstlerforum Bonn, Bonn (Německo)
 • 2007: Acrochange, Galerie Ars, Brno

   Copyright © 2011 Jiří Sobotka